Komplexní servis
pro řezníky a uzenáře...
a gastronomii
Přírodní střeva

vepřová, hovězí, skopová

Firma Enders CZ s.r.o. dodává na trh přírodní střeva ve všech běžně užívaných kvalitách a kalibrech. Střeva jsou dovážena ze zemí EU a splňují veškeré požadavky na kvalitu a hygienu.

Střeva jsou uchovávána v chlazeném skladu s optimální kontrolovanou teplotou. Stav skladu a zásob podléhá pravidelné kontrole Krajskou veterinární správou.

Firma má zavedený systém kontroly kritických kontrolních bodů tzv. HACCP.

Zeptejte se nás na aktuální nabídku a ceny střev.